Disclaimer

HOUTbaar - Logo

Disclaimer

ERA Contour, Groothuis Wonen, Hazenberg Bouw en Koopmans Bouwgroep besteden een constante zorg aan de website, ondanks dat kunnen ERA Contour, Groothuis Wonen, Hazenberg Bouw en, Koopmans Bouwgroep niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kunnen ERA Contour, Groothuis Wonen, Hazenberg Bouw en, Koopmans Bouwgroep dan ook geen aansprakelijkheid accepteren. ERA Contour, Groothuis Wonen, Hazenberg Bouw en Koopmans Bouwgroep verstrekken door middel van haar website allen die producten en diensten welke zij zelf aanbiedt. ERA Contour, Groothuis Wonen, Hazenberg Bouw en, Koopmans Bouwgroep aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het functioneren van deze website.

Hoewel ERA Contour, Groothuis Wonen, Hazenberg Bouw en, Koopmans Bouwgroep alles in het werk stellen om misbruik van deze website te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld worden voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie.
ERA Contour, Groothuis Wonen, Hazenberg Bouw en, Koopmans Bouwgroep zijn zéér selectief ten aanzien van de sites waarnaar zij verwijst. ERA Contour, Groothuis Wonen, Hazenberg Bouw, en Koopmans Bouwgroep kunnen dan ook niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van ERA Contour, Groothuis Wonen, Hazenberg Bouw en Koopmans Bouwgroep.

Zoekvenster sluiten