DE PLUSSEN VAN HOUTBAAR

CIRCULAIR: GEBOUWD VANREMONTABELHOUT

HOUTbaar is gebaseerd op een aantal scherpe keuzes. In de eerste plaats de keuze voor hout als herplantbaar en zeer sterk basismateriaal. In de tweede plaats de keuze voor digitaal te produceren modules, die ervoor zorgen dat HOUTbare huizen en lofts net zo makkelijk te monteren als te demonteren zijn (in een verre toekomst) – en dan dus meteen inzetbaar zijn voor hergebruik. Als dat óók niet meer kan (hergebruik), is het hout als waardevolle grondstof opnieuw voor allerlei doeleinden inzetbaar.

BETAALBAAR, WANT SLIM TE PRODUCEREN

Waar traditionele houtbouw (zoals hout-skeletbouw en logbouw) eigenlijk altijd maatwerk was, kun je met de houtproducten LVL en CLT heel makkelijk digitaal en onder geconditioneerde omstandigheden elementen in delen prefabriceren (digitaal frezen en monteren). Het digitaliseren en standaardiseren van het productieproces levert een enorme efficiency op, waardoor een HOUTbaar HUIS in kostprijs vergelijkbaar is met traditionele, betonnen huizen. CLT en LVL woningen presteren daarbij op duurzaamheid en onderhoud net zo goed als (of zelfs beter dan) beton.

DUURZAAM, GEZOND ENCOMFORTABEL - MINDER MUTATIE

Hout zorgt bij de juiste behandeing en verwerking voor een supergezond binnenklimaat. Het neemt een teveel aan vocht op en geeft het bij grote droogte weer af – waardoor er een heel aangenaam en gelijkmatig binnenklimaat ontstaat. Onderzoek toont aan dat mensen zich langer prettig en gelukkig voelen in een houten huis – waardoor er minder sprake is van mutatie.

ENERGIE-POSITIEF EN STIKSTOFPOSITIEF

HOUTbare woningen worden natuurlijk gasloos, compleet energieneutraal en zelfs -positief geleverd dankzij de toepassing van bewezen energieconcepten. De stikstofopslag (geen stikstofproductie maar juist de onttrekking daarvan aan het klimaat) ontstaat doordat het hout zelf CO2 opslaat én omdat we met veel minder en veel lichter materieel het werk kunnen doen op de bouwlocatie.

OPSCHAALBAARNAAR GROTE AANTALLEN WONINGEN

Als circulair wonen en leven blijft steken in maatwerk voor een elite, dan schieten we ondanks alle goede bedoelingen niet erg op met onze circulaire doelstellingen. Juist in de (digitale) engineering van CLT en LVL hebben Sustainer Homes en The New Makers enorme stappen gemaakt – een belangrijke voorwaarde voor seriematige productie van circulaire woningen. Door de samenwerking met de TBI-ondernemingen ERA Contour, Hazenberg Bouw en Koopmans Bouwgroep op een aantal gezamenlijk ontwikkelde woonconcepten kan nu ook de productie- en montagecapaciteit enorm worden opgeschaald.

GECONDITIONEERD DIGITAALTE PRODUCEREN

Het ontwerp, prefabricage- en maakproces van HOUTbaar is maximaal gedigitaliseerd. Dat biedt essentiële voordelen. Gedurende het hele traject werkt iedereen met dezelfde bestanden en (digitale) tekeningen. De freesmachines kunnen tot op de honderdste millimeter nauwkeurig worden aangestuurd, waardoor er een minimum aan (herbruikbaar) restmateriaal overblijft. Rudy van Gurp, van WOONlab: ‘De circulaire gedachte wordt ook doorgezet in andere materiaalkeuzes: installataties zijn stekkerbaar, kunnen dus op lengte zonder verlies worden aangeleverd. Hout is van zichzelf al aantrekkelijk en hoeft niet noodzakelijk nog worden afgewerkt met stuc- of schilderwerk. Alle traditionele vanzelfsprekendheden zijn opnieuw tegen het licht gehouden. Dit heeft een enorme materiaalbesparing, maar ook arbeidsbesparing opgeleverd. Woningbouw wordt digitaal precisiewerk – met een minimum aan afval.’ Door de geconditioneerde omstandigheden in de productiehallen kunnen we in een constant tempo topkwaliteit produceren – ongeacht het weer, de drukte op de weg of andere externe factoren.

SUPERSNELLEMONTAGE OP LOCATIE

Het lichte gewicht van hout maakt dat er in veel gevallen lichtere funderingen nodig zijn –met minder materiaal, en minder (overlast en CO2 producerend) heiwerk. De twee HOUTbare woningtypes zijn zo ontworpen, dat de woningen binnen 1 dag op locatie tot ‘wind- en waterdicht’ te monteren zijn. Dus: ’s ochtends geleverd, ’s avonds klaar. De afbouw kan vervolgens binnen een week of twee gedaan zijn, al naar gelang de keuzes die daarin worden gemaakt door beleggers, corporaties en bewoners.

VAN PROJECT NAAR PRODUCT: ECHT ANDERS ONTWIKKELEN

De twee HOUTbare woonconcepten van de TBI-ondernemingen ERA Contour, Hazenberg Bouw en Koopmans Bouwgroep vragen om een heel andere benadering van het ontwikkel- en bouwproces dan we tot nu toe gewend waren in de woningbouw. Rudy van Gurp, TBI WOONlab: ‘Veel concepten zijn ontwikkeld vanuit kostenverlaging en waren vooral operational excellence, zonder rigoreuze meerwaarde voor de eindgebruiker. De woningen zijn al ca 100 jaar hetzelfde. De nieuwe ingredienten, digitaal/gerobotiseerd bewerkt hout, in een circulaire oplossing, bieden nieuwe kansen. We standaardiseren de modules en standaardiseren de casco’s om vervolgens maximaal individueel maatwerk te kunnen geven op de elementen die voor gebouweigenaren en vooral eindgebruikers belangrijk zijn. De standaardproducten gaan in de gehele realisatie keten een kostprijsverlaging te weeg brengen, vergunningverlening kan eenvoudiger, ontwikkeling gaat sneller en realisatie wordt eenvoudiger.’

Zoekvenster sluiten